Jeni në:»Autorët
Autorët2018-08-28T10:59:15+02:00

Autorët tanë

Për të përfunduar një libër është të shkruash me qëllim, dhe botimi nuk është i ndryshëm.

Autorët tanë publikojnë me një vizion në mendje dhe me mision në zemër,
dhe ne jemi të lumtur që i ndihmojmë ata të krijojnë një libër që mund të arrijë të dyja.

Vulnerability Scanner