Max Beerbohm

Sir Henry Maximilian “Max” Beerbohm ishte një opinionist, kritik teatri, parodist dhe karikaturist anglez. Vepra e tij më e famshme, si dhe romani i tij i vetëm, është “Një histori dashurie në Oksford”.

Max Beerbohm