Dale Carnegie

Dale Carnegie ishte një shkrimtar dhe pedagog amerikan, dhe zhvilluesi i kurseve të famshme në vetë-përmirësimin, shitjen, trajnimin e korporatave, të folurit në publik dhe aftësitë ndërpersonale. Ai shkroi të famshmin "Arti për të fituar miq dhe pushtet" më 1936 - një gur kilometrik që i ka shpërndarë parimet e veta në mbarë botën. Sot, shoqëria që ai themeloi më 1912, Dale Carnegie Training, kryen trajnime dhe programe cilësore në më shumë se 80 vende të botës.

Dale  Carnegie