Larousse

Larousse është një shtëpi botuese franceze e specializuar në vepra referimi siç janë fjalorët. Ajo u themelua nga Pierre Larousse dhe vepra më e njohur është Petit Larousse. Tani është në pronësi të Vivendi Universal në 1998.

Larousse