Christopher Hamilton

Christopher Hamilton është lektor i parë i lëndës Filozofia e fesë në King's College, Londër. Ai është autor i librit "Mesjeta", pjesë një serie librash mbi artin e tëjetuarit, dhe i librit "Filozofia e jetës".

Christopher Hamilton