Kontakt
Botime Pegi

Rr. Elbasanit, Pall. Filipeu, nr. 2, Tiranë

Rozeta Mullaji - Përgjegjëse në sektorin e menaxhimit të librit artistik

+355 69 60 77 814

Përparim Rustemi - Përgjegjës në sektorin e menaxhimit të librit shkollor

+355 69 20 26 773

Arlinda Rrushi - Koordinatore e librit shkollor

+355 69 40 07 502

Arlon Liko - Menaxher i Agjencisë së Trajnimeve për Mësuesit

+355 69 40 10 688

botimepegi@botimepegi.al

Shtypshkronja Pegi

Lundër, Tiranë

Dhurata Bezhani - Përgjegjëse e Shtypshkronjës Pegi

+355 69 40 07 501

shtypshkronjapegi@yahoo.com