Tom Kuka Enkel Demi

Kur botova librin e parë kisha frikë nga paragjykimi, mos merrej shumë seriozisht nga njerëzit. Zgjodha Tom Kuka sepse e kam patur personazh në mendje. Edhe nga pikëpamja e muzikalitetit më qëndronte. Për mua nuk kishte rëndësi të identifikohesha, por të pëlqehej libri ose edhe të më bëheshin vërejtje.

Tom Kuka Enkel Demi